Here is the list of 30 states of China.
A
Anhui   


B
Beijing   


F
Fujian   


G
Gansu    Guangxi    Guangdong    Guizhou   


H
Hainan    Hebei    Heilongjiang    Henan    Hubei    Hunan   


I
Inner Mongolia   


J
Jiangsu    Jianxi    Jilin   


L
Liaoning   


N
Ningxia   


Q
Qinghai   


S
Shandong    Shannxi    Shanxi    Sichuan   


T
Taiwan    Tibet    Tianjin   


X
Xinjiang   


Y
Yunnan   


Z
Zhejiang   


List of States: 30 States.

Play free javascript online browser games and fun puzzles.
© copyright funmin.com